Locaties CASEA

Met één klik direct in beeld. Informeer naar onze bedrijfslocaties en de bijbehorende aanbiedingen en contactmogelijkheden.

Locaties CASEA


Locaties REMONDIS-groep

CASEA behoort tot de REMONDIS-groep en maakt dus deel uit van een toonaangevende internationale dienstverlener voor recycling, service en water met wereldwijd ongeveer 800 locaties in meer dan 30 landen.

Locaties REMONDIS-groep

Colofon

Informatie over gegevensbescherming vindt u hier: Informatie over gegevensbescherming

CASEA GmbH
Pontelstraße 3
99755 Ellrich
Germany
T +49 36332 890
F +49 36332 89202
infonoSpam@casea-gips.de

Gemachtigde vertegenwoordigers:

Directie: Andreas Hübner, Carsten Ketteler, Kai-Peter Orschel 

Hoofdvestiging van de maatschappij:

Ellrich / Thüringen

Ingeschreven te:

Amtsgericht Jena

Registratienummer:

HRB 400614

Fiscaal nummer:

316/5957/5257

BTW-nr:

DE811371207


Verantwoordelijke voor journalistieke en redactionele inhoud inzake Art. 18 Lid 2 van de Duitse mediawet (MStV)

Michael Schneider
Persvoorlichter
REMONDIS Sustainable Services GmbH
Brunnenstraße 138
44536 Lünen
Duitsland

Gebruik voor algemene vragen het e-mailadres: infonoSpam@remondis.de.
Let op: sollicitaties kunnen uitsluitend verstuurd worden via onze carrièrepagina. Helaas moeten we sollicitaties die ons op andere manieren bereiken, in verband met de bescherming van de persoonsgegevens onverwerkt wissen. Hebt u concrete vragen over de afvoer of het plaatsen van containers op uw locatie, neem dan contact op met de daarvoor bedoelde hotline: 0800 / 122 32 55. U vindt de contactgegevens van uw regionale vestiging op remondis-locations.com.

Ontwerp en vormgeving

www.yomomo.de

Realisatie en CMS

www.trisinus.de


1. Inhoud van de website

Wij stellen alles in het werk, onze website steeds zo actueel, inhoudelijk correct en volledig mogelijk aan te bieden. Desondanks kan het voorkomen van fouten niet volledig worden uitgesloten. Daarin kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbare informatie. Aansprakelijkheidskwesties, die betrekking hebben op materiële schade of schade van ideële aard, die door het gebruik of juist niet gebruiken van de daar aangeboden informatie c.q. door het gebruik van ontbrekende en onvolledige informatie wordt veroorzaakt, is in principe uitgesloten, tenzij de fouten door opzet of grove nalatigheid werden veroorzaakt.
Alle offertes zijn vrijblijvend. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor, delen van de pagina's of het complete aanbod zonder enige kennisgeving vooraf te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.
Deze uitsluiting van aansprakelijkheid is onderdeel van ons internetaanbod. Indien sommige formuleringen of delen van deze tekst niet of niet volledig aan de geldende rechtstoestand voldoen, laat dit de overige delen van deze verklaring onverlet.

2. Externe verwijzingen en links

Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteursrecht van gelinkte c.q. gekoppelde sites hebben wij geen enkele invloed. Derhalve distantiëren wij ons hiermee uitdrukkelijke van de volledige inhoud van alle gelinkte of gekoppelde sites, ook indien de link vanaf onze website tot stand is gekomen. Voor een illegale, gebrekkige of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade, die uit het gebruik of niet gebruiken van op die manier aangeboden informatie ontstaat, is alleen de aanbieder van de site waarnaar wordt verwezen aansprakelijk.

3. Auteursrecht en intellectuele eigendom

Alle binnen het internetaanbod genoemde en evt. door derden beschermde beeld- en handelsmerken vallen zonder uitzondering onder de bepalingen van het betreffende geldige intellectuele eigendom en het persoonlijke bezit van de geregistreerde eigenaar.
Het copyright voor gepubliceerde, door ons zelf gemaakte objecten berust uitsluitend bij ons als auteur van de sites. Vermenigvuldiging of het gebruik van dergelijke grafieken, geluidsdocumenten, videoreeksen en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder onze uitdrukkelijke toestemming niet toegestaan.

4. Genderneutraal taalgebruik

Ten behoeve van de leesbaarheid van teksten zijn de mannelijke en vrouwelijke vorm van persoonsgerelateerde zelfstandige naamwoorden en persoonsaanduidingen afwisselend gebruikt.
De desbetreffende begrippen zijn vanuit het oogpunt van gelijke behandeling in principe van toepassing op personen van elk geslacht en hun gebruik is geenszins bedoeld om personen te benadelen. Met onze website willen we alle geslachten in gelijke mate aanspreken.

5. Procedure voor het regelen van geschillen

Er vindt geen deelname aan een geschillenprocedure voor een geschillencommissie plaats.
Via de onderstaande link bereikt u het platform van de EU-commissie voor het regelen van online geschillen: ec.europa.eu/consumers/odr


CASEA GmbH // Een onderneming van de REMONDIS-groep